XLIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów
4-6 września 2017 Częstochowa/Koszęcin

Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny

Szanowni Państwo

  Międzyuczelniana Konferencja Metrologów to cykliczna konferencja o wieloletniej tradycji i początkach sięgających lat 60-tych ubiegłego stulecia. Organizatorem XLIX edycji MKM'2017 jest Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej a obrady odbędą się w dniach 4-6 września 2017 roku. Tematem przewodnim tego wydarzenia naukowego jest metrologia rozumiana jako nauka i technika poznawania otaczającego nas świata materialnego za pośrednictwem metod i przyrządów pomiarowych. Interdyscyplinarność metrologii pozwala na dyskusję oraz wymianę doświadczeń naukowców reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki. Tematyka konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • rys historyczny, teraźniejszość i perspektywy rozwoju metrologii;
  • zadania metrologii w innowacyjnej gospodarce;
  • wzorce, normy, certyfikaty, akredytacje;
  • pomiary wielkości fizycznych i chemicznych;
  • pomiary w biologii i medycynie;
  • systemy pomiarowe i diagnostyczne;
  • przetwarzanie sygnałów pomiarowych;
  • analiza wyników pomiaru i ocena niepewności;
  • modelowanie systemów pomiarowych;
  • dydaktyka metrologii.

  Środowisko naukowe dostrzega znaczenie kształcenia młodego pokolenia metrologów w nurcie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Formuła Międzyuczelnianej Konferencji Metrologii 2017 podtrzymuje tradycję promowania młodych badaczy, dlatego zwracamy się również do asystentów, doktorantów i studentów - członków kół naukowych wraz z opiekunami o zgłaszanie prac i udział w obradach. Zapraszamy także pracowników służb metrologicznych, ekspertów z przemysłu oraz naukowców z ośrodków zagranicznych.

  Referaty prezentowane podczas Konferencji zostaną opublikowane, po recenzji, w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (na liście B MNiSW, 10 punktów w 2016 r.) jako materiały pokonferencyjne.

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

       Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Sławomir Gryś,
prof. nadzw. PCz

dr hab. inż. Dariusz Świsulski,
prof. nadzw. PG

  Konferencja organizowana jest pod patronatem:

 • Prezesa Głównego Urzędu Miar - Dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego
 • Rektora Politechniki Częstochowskiej - Prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola
 • Przewodniczącego Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - Dr hab. inż. Stanisława Walusia, prof. nadzw. Pol. Śląskiej
 • Prezesa Oddziału SEP w Częstochowie - Dr hab. inż. Kazimierza Jagieły, prof. nadzw. ATH w Bielsku Białej

Komitet naukowy

  Przewodniczący
  dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG, Politechnika Gdańska

  Członkowie
  dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
  dr inż. Dariusz Kasprzak - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
  dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
  dr inż. Romuald Maśnicki - Akademia Morska w Gdyni
  dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW - Politechnika Warszawska
  dr hab. inż. Mariusz Rząsa, prof. PO - Politechnika Opolska
  prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski - Politechnika Gdańska
  dr hab. inż. Maria Wrzuszczak, prof. PO - Politechnika Opolska

  Sekretarz
  dr inż. Adam Jakubas - Politechnika Częstochowska

Informacje praktyczne

  XLIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów odbędzie się na Wydziale Elektrycznym PCz oraz w Kompleksie Pałacowo - Parkowym w Koszęcinie od 4 do 6 września 2017 r. Miejsce organizacji Konferencji znajduje się w bliskiej odległości od międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach oraz miasta Częstochowy.

   

  Wychodząc naprzeciw możliwym ograniczeniom finansowym zostały przewidziane dwa warianty uczestnictwa:

 • jednodniowy udział w konferencji 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej;

 • trzydniowy udział w konferencji, tj. 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz w dalszych obradach w dniach 5-6 września w Kompleksie Pałacowo - Parkowym w Koszęcinie, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Wszystkie zaakceptowane artykuły będą prezentowane podczas sesji w formie ustnych wystąpień (tzw. oral session). Organizatorzy nie przewidują formy posterowej

Osobom, które zamierzają przyjechać do Częstochowy przed 4 września sugerujemy dokonanie wcześniejszej rezerwacji noclegów. Ze względu na dobry stosunek ceny do jakości (poniżej 50 zł za dobę - bez śniadania) oraz bliskość do miejsca obrad proponujemy do rozważenia nocleg w Domu Studenta Politechniki Częstochowskiej "Bliźniak", ul. Akademicka 5. Bliższych informacji udziela Dział Domów Studenckich - telefon: (034) 3-250-262 lub bezpośrednio Dom Studenta "Bliźniak" tel. (034) 3-250-472. W przypadku trudności organizatorzy oferują pomoc w rezerwacji.

...

Dojazd na Wydział Elektryczny z dworca PKS lub PKP odbywa się linią tramwajową nr 1 i 3 w kierunku oś. Północ. Bilety można kupić u motorniczego w cenie: bilet normalny 3,40 zł, ulgowy 1,7 zł.
Osobom przyjeżdżającym własnym samochodem zapewniamy miejsce na parkingu przy budynku wydziału (monitoring kamer, parking zamykany szlabanem) z możliwością pozostawienia auta do 6 września. Jeśli ktoś miałby takie życzenie prosimy o informację zwrotną do 25 sierpnia.

W przypadku uczestnictwa w wariancie trzydniowym zapewniamy transport autokarem w dniu 4 września z Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej do Koszęcina i powrót w dniu 6 września z Koszęcina do Częstochowy. Jeżeli ktoś podejmie decyzję o wcześniejszym wyjeździe w trakcie konferencji, prosimy o przekazanie takiej informacji organizatorom.
Koszęcin ma też dość dobre połączenia kolejowe z Lublińcem (kierunek na Wrocław) i Katowicami.

Informacje turystyczne:
http://www.info.czestochowa.pl/portal
http://www.czestochowa.pl/page/46,atrakcje-turystyczne

Cenzusy czasowe

  30 kwietnia 2017 – rejestracja i przesłanie pełnego tekstu referatu
  20 maja 2017 – rejestracja i przesłanie pełnego tekstu referatu
  10 czerwca 2017 – informacja o zaakceptowaniu referatu
  25 czerwca 2017 – dokonanie opłaty konferencyjnej
  4-6 września 2017 – obrady konferencji

Broszura informacyjna

  Tutaj możecie Państwo pobrać broszurę informacyjną Konferencji

 

Mapa dojazdu do miejsca odbywania się Konferencji

Ramowy program XLIX Konferencji MKM'2017:

Informujemy, że program może ulec niewielkim zmianom

Poniedziałek 4 września

8:008:50   rejestracja uczestników w budynku F WE PCz.
9:00   uroczyste otwarcie konferencji
9:3010:00   wykład okolicznościowy, pamiątkowe zdjęcie uczestników
10:0010:30   przerwa kawowa, zwiedzanie wystawy eksponatów
10:3013:10   Sesja IA-IC (równoległe), sala Aula, IK1 (budynek F III piętro), IK2 (budynek F III piętro)
13:3015:00   wizyta w firmie Pozyton
15:3016:30   obiad w stołówce Wydziału Zarządzania PCz., zakończenie konferencji dla uczestników wariantu I dniowego
17:0010:00   odjazd autokaru do Koszęcina
18:00   kwaterowanie w hotelu
20:00   kolacja przy ognisku

Wtorek 5 września

7:308:20   śniadanie
8:2010:20   Sesja IIA-IIB
10:2010:40   przerwa kawowa
10:4012:20   Sesja IIIA-IIIB
12:2013:00   prezentacje partnerów gospodarczych
13:0013:40   obiad w hotelu
13:5017:00   wycieczka techniczna do "Zabytkowa Kopalnia Srebra" w Tarnowskich Górach
18:3019:30   Konwent Seniorów XLIX
20:00   uroczysta kolacja z częścią artystyczną

środa 6 września

8:009:00   śniadanie
9:0011:40   Sesja IV
11:4012:00   wykład branżowy
12:0012:50   zwiedzanie pałacu i historia zespołu Śląsk
13:0014:00   zakończenie konferencji, lunch
14:15   odjazd autokaru do Częstochowy

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina
dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz (Przewodniczący)
dr inż. Janusz Baran
dr inż. Paweł Czaja
dr inż. Marek Kurkowski
dr inż. Aleksander Zaremba

Kontakt i informacje:

Sekretariat XLIX Międzyuczelnianek Konferencji Metrologów MKM'2017
Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej Al. Armii Krajowej 17
42-200 Czestochowa

 

E-mail: mkm2017@el.pcz.czest.pl

Telefon: +48 34 32 50 892

Adam Cudek - "ADEX" - sprawy finansowe, faktury VAT

E-mail: adex@adex.com.pl

Telefon: +48 502 691 703

Rejestracja

I wariant - 250 zł za jednodniowy udział w konferencji 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej; opłata obejmuje: uczestnictwo w obradach, druk artykułów*, przerwy kawowe, obiad.

II wariant - 950 zł za trzydniowy udział w konferencji, tj. 4 września na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz w dalszych obradach w dniach 5-6 września w Kompleksie Pałacowo - Parkowym w Koszęcinie, siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”; opłata obejmuje: uczestnictwo w obradach, druk artykułów*, udział w imprezach towarzyszących, noclegi z wyżywieniem, transport, przerwy kawowe.

* Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (na liście B MNiSW, 10 punktów w 2016 r.)

Uwaga: Opłata nie obejmuje noclegu z 3 na 4 września 2017 r.

Rejestracji prosimy dokonać do dnia 30.04.2017 poprzez wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.

Dane do przelewu za udział w konferencji:

"ADEX" sp.j.
ul.Chorzowska 50
44-100 Gliwice
NIP: 631-23-63-804
Rachunek bankowy
Pekao S.A. nr 80 1240 4272 1111 0000 4836 1820


W opisie przelewu proszę wpisać: "MKM'2017, imię, nazwisko i nazwę uczelni"

Współorganizator

Informacje dla autorów

  Komitet Naukowy Konferencji zakwalifikuje artykuły do publikacji w numerze Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (na liście B MNiSW, 10 punktów w 2016 r.). Przygotowanie referatów: Teksty referatów oraz skan podpisanego oświadczenia prosimy przesyłać na adres konferencji mkm2017@el.pcz.czest.pl

Partnerzy Konferencji

Zapraszamy również instytucje i firmy do udziału w charakterze partnerów gospodarczych. Konferencja MKM'2017 to forum dla wymiany doświadczeń zawodowych, myśli i poglądów jest okazją do integracji środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się przedsiębiorczością. Udział w konferencji stwarza możliwość zaprezentowania profilu Firmy, Instytucji na arenie ogólnopolskiej. Niesie również perspektywę nawiązania współpracy na linii nauka-przemysł -biznes w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz kształcenia nowych kadr dla gospodarki krajowej.


...

...

...

...

Galeria MKM'2016

...
od lewej: Prof. A. Bień (Przew. KO. MKM'2016), Prof. S. Gryś (Przew. KO. MKM'2017), Prof. D. Świsulski (Przew. KN.)